Jak zorganizować wspólne muzykowanie?

Nie jest łatwo grupę kilkunastoosobową dzieci zainteresować jednym tematem, czyli w naszym przypadku wspólnym muzykowaniem. To wymaga nie tylko dobrego pomysłu, ale i odpowiedniego sprzętu, który w jakiś sposób zainteresuje i zaciekawi dzieci, a nam jako prowadzącym ułatwi pracę. Do tego zadania niewątpliwie bardzo pomocnym instrumentem może okazać się zestaw Bum Bum Rurki. Skała się on z 28 kolorowych rurek z których każda ma swoją określoną wysokość brzmienia. W zestawie tym mamy po 4 sztuki rurek z dźwiękami: C’, D’, E’, G’, A’, C’ i po 2 sztuki rurek z dźwiękami: F’, H’.

To oznacza, że do naszego wspólnego muzykowania możemy zaangażować nie tylko kilkoro, ale nawet kilkanaścioro dzieci. Maksymalnie może ich być nawet 28, gdzie przy tak licznej grupie każde z dzieci będzie miało do dyspozycji jedną rurkę. W muzyce nie ma dźwięków ważniejszych i mniej ważnych, więc tu każdy uczestnik naszego projektu muzycznego będzie miał swoją ważną rolę do wykonania. Jest to bardzo ważne dla podkreślenia i dla dowartościowania naszych małych muzyków. Nasz zestaw wyposażony jest również w 8 sztuk specjalnych zatyczek tzw. oktawatorów, dzięki którym po zastosowaniu nasz zestaw zyskuję dodatkową oktawę i dzięki temu rozpiętość skalowa naszego zestawu wzrasta do dwóch oktaw. Grupę naszych młodych muzyków możemy ustawiać w różnej konfiguracji. Np.: możemy poustawiać dzieci biorące w naszej muzycznej zabawie w takiej kolejności, by wydobywające się dźwięki brzmiały chronologicznie po kolei od najwyżej brzmiącego do coraz niżej brzmiącego. Możemy również ustawić je w kolejności następujących po sobie dźwięków jakiejś znanej melodii. Tych konfiguracji możemy tworzyć naprawdę wiele. Po takich pierwszych udanych próbach w tych najprostszych układach muzycznych możemy przechodzić do tworzenia bardziej skomplikowanych konfiguracji i grania bardziej ambitnych melodii a tym samym jeszcze mocniej angażując dzieci.

Niewątpliwie taki zestaw rurek jest nie tylko wspaniałym instrumentem muzycznym do tworzenia projektów muzycznych w grupie, ale również do solowego muzykowania.

Back to Top